கவிதையும் காட்சியும் (அத்யாயம்-2)

கவிதையும் காட்சியும் முஷீர் செல்ல முடியாததால் அமீன் ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு உணவு பரிமாற சென்றான். அவனுக்கு இது முதல் அனுபவம். உயர் இராணுவ அதிகாரிகளை சந்திக்க வேண்டும்…

சமையல் அறை சம்பவம் – (அத்தியாயம் 1)

நைல் நதிக்கரையினிலே…… மறக்க முடியாத கற்பனை கலந்த வரலாற்று குறுங்காவியம். (இது வரலாற்றுக்கு குறிப்புகளை வைத்து எழுதப்பட்ட கற்பனை குறுங்காவியம். இதில் இடம்பெறும் பெயர்கள் இடங்கள் சம்பவங்கள்…

error: தயவு செய்து வேண்டாமே!!