மழைத் துளிப்பா! 

துளியும் ஈரமில்லாத மனம் கொண்டோர் இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியாமல் விண்ணில் இருந்து மண்ணை ஈரமாக்க விழுகிறது மழைத் துளி!   கைவிட்ட காதலனை எண்ணி கலங்கிய கன்னியவளின்…

error: தயவு செய்து வேண்டாமே!!